';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور پوکت تعداد شب 7 مقصد نهایی پوکت ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/04 شمسی : 1398/09/13
گالری
تور پوکت - تور پوکت
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
royal crown(پوکت)هتل royal crown
8,280,000
7,300,000
 
5,830,000
 
sharaya residence(پوکت)هتل sharaya residence
9,090,000
7,710,000
 
5,990,000
6,740,000
PJ Patong Resortel(پوکت)هتل PJ Patong Resortel
9,410,000
7,870,000
 
6,040,000
 
Patong Heritage(پوکت)هتل Patong Heritage
9,740,000
8,030,000
 
6,090,000
 
ASHLEE PLAZA(پوکت)هتل ASHLEE PLAZA
10,390,000
8,360,000
 
6,210,000
7,330,000
Andakira Hotel(پوکت)هتل Andakira Hotel (BB)
10,880,000
8,600,000
 
6,300,000
 
IBIS PATONG(پوکت)هتل IBIS PATONG
11,200,000
8,760,000
 
6,360,000
7,690,000
Ashlee Height(پوکت)هتل Ashlee Height
11,690,000
9,010,000
 
6,440,000
7,910,000
Fisherman Harbour(پوکت)هتل Fisherman Harbour
12,500,000
9,410,000
 
6,580,000
8,270,000
Patong Resort(پوکت)هتل Patong Resort (BB)
12,500,000
9,410,000
 
6,580,000
8,270,000
Deevana Patong Resort & Spa(پوکت)هتل Deevana Patong Resort & Spa
12,990,000
9,660,000
 
6,660,000
8,490,000
SWISSOTEL(پوکت)هتل SWISSOTEL
13,310,000
9,820,000
 
6,720,000
8,640,000
Royal Paradise Hotel & Spa(پوکت)هتل Royal Paradise Hotel & Spa
13,310,000
9,820,000
 
6,720,000
8,640,000
Milleniem Resort(پوکت)هتل Milleniem Resort
14,120,000
10,230,000
 
6,870,000
9,000,000
Duangit Resort(پوکت)هتل Duangit Resort
14,120,000
10,230,000
 
6,870,000
 
Novotel Phuket Resort(پوکت)هتل Novotel Phuket Resort
14,610,000
10,470,000
 
6,950,000
 
patong merlin(پوکت)هتل patong merlin
14,940,000
10,630,000
 
7,010,000
9,370,000
Impiana Patong(پوکت)هتل Impiana Patong
20,290,000
13,310,000
 
7,950,000
 
Amari(پوکت)هتل Amari
23,380,000
14,850,000
 
8,480,000
13,180,000
Lemeredien Phucket(پوکت)هتل Lemeredien Phucket
26,300,000
16,320,000
 
8,990,000
14,490,000
هتل قیمت به تومان

royal crown(پوکت)هتل royal crown

یک تخته 8,280,000
دو تخته 7,300,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,830,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

sharaya residence(پوکت)هتل sharaya residence

یک تخته 9,090,000
دو تخته 7,710,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,990,000
کودک 12-6 6,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PJ Patong Resortel(پوکت)هتل PJ Patong Resortel

یک تخته 9,410,000
دو تخته 7,870,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,040,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Patong Heritage(پوکت)هتل Patong Heritage

یک تخته 9,740,000
دو تخته 8,030,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,090,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ASHLEE PLAZA(پوکت)هتل ASHLEE PLAZA

یک تخته 10,390,000
دو تخته 8,360,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,210,000
کودک 12-6 7,330,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Andakira Hotel(پوکت)هتل Andakira Hotel (BB)

یک تخته 10,880,000
دو تخته 8,600,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,300,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

IBIS PATONG(پوکت)هتل IBIS PATONG

یک تخته 11,200,000
دو تخته 8,760,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,360,000
کودک 12-6 7,690,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ashlee Height(پوکت)هتل Ashlee Height

یک تخته 11,690,000
دو تخته 9,010,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,440,000
کودک 12-6 7,910,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fisherman Harbour(پوکت)هتل Fisherman Harbour

یک تخته 12,500,000
دو تخته 9,410,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,580,000
کودک 12-6 8,270,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Patong Resort(پوکت)هتل Patong Resort (BB)

یک تخته 12,500,000
دو تخته 9,410,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,580,000
کودک 12-6 8,270,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Deevana Patong Resort & Spa(پوکت)هتل Deevana Patong Resort & Spa

یک تخته 12,990,000
دو تخته 9,660,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,660,000
کودک 12-6 8,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SWISSOTEL(پوکت)هتل SWISSOTEL

یک تخته 13,310,000
دو تخته 9,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,720,000
کودک 12-6 8,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Paradise Hotel & Spa(پوکت)هتل Royal Paradise Hotel & Spa

یک تخته 13,310,000
دو تخته 9,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,720,000
کودک 12-6 8,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Milleniem Resort(پوکت)هتل Milleniem Resort

یک تخته 14,120,000
دو تخته 10,230,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,870,000
کودک 12-6 9,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Duangit Resort(پوکت)هتل Duangit Resort

یک تخته 14,120,000
دو تخته 10,230,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,870,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Phuket Resort(پوکت)هتل Novotel Phuket Resort

یک تخته 14,610,000
دو تخته 10,470,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,950,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

patong merlin(پوکت)هتل patong merlin

یک تخته 14,940,000
دو تخته 10,630,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,010,000
کودک 12-6 9,370,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Impiana Patong(پوکت)هتل Impiana Patong

یک تخته 20,290,000
دو تخته 13,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,950,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Amari(پوکت)هتل Amari

یک تخته 23,380,000
دو تخته 14,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,480,000
کودک 12-6 13,180,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lemeredien Phucket(پوکت)هتل Lemeredien Phucket

یک تخته 26,300,000
دو تخته 16,320,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,990,000
کودک 12-6 14,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر صبحانه , ترانسفر فرودگاهی , 7 شب اقامت در هتل , گشت شهری , بیمه , پرواز بین شهری , ویزا
توضیحات

 

نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی ماهان میباشد. در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد.

نرخ کودک زیر 2 سال 1900000 تومان می باشد .
در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد .
مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید

درخواست رزرو