';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور ترکیه -

تور انتالیا ویژه 21 و 28 آذر

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 02 نام تور تور انتالیا ویژه 21 و 28 آذر تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین فریبرد وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/21 شمسی : 1398/09/30
گالری
تور آنتالیا - تور آنتالیا
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
La Grand(آنتالیا)هتل La Grand (ALL )
4,780,000
3,390,000
 
2,090,000
2,870,000
BELKON(آنتالیا)هتل BELKON
3,990,000
3,440,000
 
2,090,000
2,920,000
SENSITIVE PREMIOM(آنتالیا)هتل SENSITIVE PREMIOM (ALL )
4,930,000
4,070,000
 
2,090,000
3,220,000
laren family lara(آنتالیا)هتل laren family lara
5,170,000
4,150,000
 
2,090,000
3,260,000
Holiday inn(آنتالیا)هتل Holiday inn (ALL )
5,090,000
4,230,000
 
2,090,000
3,300,000
Siam elegance(آنتالیا)هتل Siam elegance (UALL )
5,400,000
4,310,000
 
2,090,000
3,340,000
Side prenses(آنتالیا)هتل Side prenses (ALL )
5,400,000
4,380,000
 
2,090,000
3,370,000
Inn vista hotel(آنتالیا)هتل Inn vista hotel (ALL )
5,950,000
4,460,000
 
2,090,000
3,410,000
SEALIFE FAMILY(آنتالیا)هتل SEALIFE FAMILY (UALL )
6,660,000
4,540,000
 
2,090,000
3,450,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )
6,350,000
4,590,000
 
2,090,000
3,460,000
Asteria keremlin(آنتالیا)هتل Asteria keremlin
6,660,000
4,690,000
 
2,090,000
3,520,000
Akka Alinda(آنتالیا)هتل Akka Alinda (ALL )
6,350,000
4,700,000
 
2,090,000
3,530,000
PORTO BELLO(آنتالیا)هتل PORTO BELLO (UALL )
7,130,000
4,780,000
 
2,090,000
3,560,000
Fame Residence Lara & SPA(آنتالیا)هتل Fame Residence Lara & SPA (UALL )
6,740,000
5,010,000
 
2,090,000
3,680,000
Lykia world(آنتالیا)هتل Lykia world (UALL )
6,580,000
5,010,000
 
2,090,000
3,680,000
aska lara(آنتالیا)هتل aska lara
6,900,000
5,400,000
 
2,090,000
3,870,000
Akka antedon(آنتالیا)هتل Akka antedon (ALL )
7,130,000
5,560,000
 
2,090,000
3,950,000
Sherwood Dreams(آنتالیا)هتل Sherwood Dreams   ((lux))(UALL )BELEK
7,600,000
5,880,000
 
2,090,000
4,100,000
Granada Luxury(آنتالیا)هتل Granada Luxury   (TOP)(UALL )BELEK
7,990,000
5,880,000
 
2,090,000
4,100,000
Papillon aysha(آنتالیا)هتل Papillon aysha (UALL )
8,620,000
5,880,000
 
2,090,000
4,100,000
ADALYA ELITE(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE (UALL )
7,760,000
6,030,000
 
2,090,000
4,170,000
rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate
9,720,000
6,110,000
 
2,090,000
4,210,000
Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )
8,540,000
6,500,000
 
2,090,000
4,400,000
TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )
9,250,000
6,500,000
 
2,090,000
4,400,000
IC GREEN PALACE(آنتالیا)هتل IC GREEN PALACE (UALL )
8,860,000
6,740,000
 
2,090,000
4,520,000
ELA QUALITY(آنتالیا)هتل ELA QUALITY (UALL )
7,920,000
6,900,000
 
2,090,000
4,590,000
ROYAL WINGS/SEGINUS/HOLIDAY(آنتالیا)هتل ROYAL WINGS/SEGINUS/HOLIDAY
9,250,000
6,900,000
 
2,090,000
4,590,000
CONCORD(آنتالیا)هتل CONCORD (UALL )
10,430,000
6,970,000
 
2,090,000
4,630,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM
11,680,000
7,840,000
 
2,090,000
5,050,000
SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI
12,150,000
7,920,000
 
2,090,000
5,090,000
Titanic Deluxe(آنتالیا)هتل Titanic Deluxe (UALL )
11,290,000
8,310,000
 
2,090,000
5,280,000
هتل قیمت به تومان

La Grand(آنتالیا)هتل La Grand (ALL )

یک تخته 4,780,000
دو تخته 3,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 2,870,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BELKON(آنتالیا)هتل BELKON

یک تخته 3,990,000
دو تخته 3,440,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 2,920,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SENSITIVE PREMIOM(آنتالیا)هتل SENSITIVE PREMIOM (ALL )

یک تخته 4,930,000
دو تخته 4,070,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,220,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

laren family lara(آنتالیا)هتل laren family lara

یک تخته 5,170,000
دو تخته 4,150,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,260,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday inn(آنتالیا)هتل Holiday inn (ALL )

یک تخته 5,090,000
دو تخته 4,230,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Siam elegance(آنتالیا)هتل Siam elegance (UALL )

یک تخته 5,400,000
دو تخته 4,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Side prenses(آنتالیا)هتل Side prenses (ALL )

یک تخته 5,400,000
دو تخته 4,380,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,370,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Inn vista hotel(آنتالیا)هتل Inn vista hotel (ALL )

یک تخته 5,950,000
دو تخته 4,460,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,410,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SEALIFE FAMILY(آنتالیا)هتل SEALIFE FAMILY (UALL )

یک تخته 6,660,000
دو تخته 4,540,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )

یک تخته 6,350,000
دو تخته 4,590,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,460,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asteria keremlin(آنتالیا)هتل Asteria keremlin

یک تخته 6,660,000
دو تخته 4,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,520,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Akka Alinda(آنتالیا)هتل Akka Alinda (ALL )

یک تخته 6,350,000
دو تخته 4,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,530,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PORTO BELLO(آنتالیا)هتل PORTO BELLO (UALL )

یک تخته 7,130,000
دو تخته 4,780,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,560,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fame Residence Lara & SPA(آنتالیا)هتل Fame Residence Lara & SPA (UALL )

یک تخته 6,740,000
دو تخته 5,010,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lykia world(آنتالیا)هتل Lykia world (UALL )

یک تخته 6,580,000
دو تخته 5,010,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

aska lara(آنتالیا)هتل aska lara

یک تخته 6,900,000
دو تخته 5,400,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,870,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Akka antedon(آنتالیا)هتل Akka antedon (ALL )

یک تخته 7,130,000
دو تخته 5,560,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 3,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sherwood Dreams(آنتالیا)هتل Sherwood Dreams   ((lux))(UALL )(BELEK)

یک تخته 7,600,000
دو تخته 5,880,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Granada Luxury(آنتالیا)هتل Granada Luxury   (TOP)(UALL )(BELEK)

یک تخته 7,990,000
دو تخته 5,880,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Papillon aysha(آنتالیا)هتل Papillon aysha (UALL )

یک تخته 8,620,000
دو تخته 5,880,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADALYA ELITE(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE (UALL )

یک تخته 7,760,000
دو تخته 6,030,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,170,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate

یک تخته 9,720,000
دو تخته 6,110,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,210,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )

یک تخته 8,540,000
دو تخته 6,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )

یک تخته 9,250,000
دو تخته 6,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

IC GREEN PALACE(آنتالیا)هتل IC GREEN PALACE (UALL )

یک تخته 8,860,000
دو تخته 6,740,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,520,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELA QUALITY(آنتالیا)هتل ELA QUALITY (UALL )

یک تخته 7,920,000
دو تخته 6,900,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,590,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL WINGS/SEGINUS/HOLIDAY(آنتالیا)هتل ROYAL WINGS/SEGINUS/HOLIDAY

یک تخته 9,250,000
دو تخته 6,900,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,590,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CONCORD(آنتالیا)هتل CONCORD (UALL )

یک تخته 10,430,000
دو تخته 6,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 4,630,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS PREMIUM(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM

یک تخته 11,680,000
دو تخته 7,840,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 5,050,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI

یک تخته 12,150,000
دو تخته 7,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 5,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Titanic Deluxe(آنتالیا)هتل Titanic Deluxe (UALL )

یک تخته 11,290,000
دو تخته 8,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 2,090,000
کودک 12-6 5,280,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی--تور لیدر فارسی زبان--بلیط رفت و برگشت--بیمه مسافرتی--
توضیحات

 

 

کمیسیون کودک 6 تا 12 سال نصف بزرگسال است.

بار مجاز 30 کیلو میباشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان میباشد.

ساعت رفت: 23:30

ساعت برگشت:18:00

درخواست رزرو