';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور ترکیه -

تور آنتالیا ویژه نوروز

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 02 نام تور تور آنتالیا ویژه نوروز تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/04/03 شمسی : 1399/01/15
گالری
تور آنتالیا - تورانتالیا
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Karmir Resort & Spa(آنتالیا)هتل Karmir Resort & Spa (UALL )
8,340,000
6,860,000
 
 
5,855,000
Kervansaray Lara Hotel(آنتالیا)هتل Kervansaray Lara Hotel (UALL )
8,710,000
7,390,000
 
 
6,120,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )
9,290,000
7,590,000
 
 
6,220,000
CLUB HOTEL SERA(آنتالیا)هتل CLUB HOTEL SERA (ALL )
9,605,000
7,785,000
 
 
6,320,000
amara premier(آنتالیا)هتل amara premier
10,025,000
7,850,000
 
 
6,350,000
Sherwood Dreams(آنتالیا)هتل Sherwood Dreams   ((lux))(UALL )BELEK
9,700,000
8,050,000
 
 
6,450,000
Sherwood suite lara(آنتالیا)هتل Sherwood suite lara (UALL )
9,700,000
8,050,000
 
 
6,450,000
ADALYA ELITE LARA(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE LARA
11,400,000
8,905,000
 
 
6,880,000
Sherwood exclusive lara(آنتالیا)هتل Sherwood exclusive lara (UALL )
11,185,000
9,040,000
 
 
6,945,000
rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate
12,605,000
9,370,000
 
 
7,110,000
Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )
13,165,000
10,360,000
 
 
7,555,000
TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )
13,265,000
10,425,000
 
 
7,640,000
ROYAL HOLIDAY PALAC(آنتالیا)هتل ROYAL HOLIDAY PALAC (UALL )
13,265,000
10,425,000
 
 
7,640,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )
13,265,000
10,425,000
 
 
7,640,000
SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI
13,265,000
10,425,000
 
 
7,640,000
Barut Lara(آنتالیا)هتل Barut Lara (UALL )
13,860,000
10,820,000
 
 
7,835,000
TITANIC DELUX(آنتالیا)هتل TITANIC DELUX (UALL )
13,860,000
10,820,000
 
 
7,835,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL
14,155,000
11,020,000
 
 
7,935,000
sueno deluxe(آنتالیا)هتل sueno deluxe
15,640,000
12,010,000
 
 
8,430,000
Rixos Premium Belek(آنتالیا)هتل Rixos Premium Belek (UALL )
17,655,000
12,340,000
 
 
8,545,000
Selectum luxury(آنتالیا)هتل Selectum luxury
18,480,000
13,330,000
 
 
9,090,000
REGNUM CARYA(آنتالیا)هتل REGNUM CARYA
20,095,000
14,980,000
 
 
9,915,000
Rixos land of legends(آنتالیا)هتل Rixos land of legends (ALL )
23,375,000
15,705,000
 
 
10,280,000
هتل قیمت به تومان

Karmir Resort & Spa(آنتالیا)هتل Karmir Resort & Spa (UALL )

یک تخته 8,340,000
دو تخته 6,860,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,855,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Kervansaray Lara Hotel(آنتالیا)هتل Kervansaray Lara Hotel (UALL )

یک تخته 8,710,000
دو تخته 7,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,120,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )

یک تخته 9,290,000
دو تخته 7,590,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,220,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CLUB HOTEL SERA(آنتالیا)هتل CLUB HOTEL SERA (ALL )

یک تخته 9,605,000
دو تخته 7,785,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,320,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

amara premier(آنتالیا)هتل amara premier

یک تخته 10,025,000
دو تخته 7,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,350,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sherwood Dreams(آنتالیا)هتل Sherwood Dreams   ((lux))(UALL )(BELEK)

یک تخته 9,700,000
دو تخته 8,050,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sherwood suite lara(آنتالیا)هتل Sherwood suite lara (UALL )

یک تخته 9,700,000
دو تخته 8,050,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADALYA ELITE LARA(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE LARA

یک تخته 11,400,000
دو تخته 8,905,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,880,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sherwood exclusive lara(آنتالیا)هتل Sherwood exclusive lara (UALL )

یک تخته 11,185,000
دو تخته 9,040,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,945,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate

یک تخته 12,605,000
دو تخته 9,370,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )

یک تخته 13,165,000
دو تخته 10,360,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,555,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )

یک تخته 13,265,000
دو تخته 10,425,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL HOLIDAY PALAC(آنتالیا)هتل ROYAL HOLIDAY PALAC (UALL )

یک تخته 13,265,000
دو تخته 10,425,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )

یک تخته 13,265,000
دو تخته 10,425,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI

یک تخته 13,265,000
دو تخته 10,425,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Barut Lara(آنتالیا)هتل Barut Lara (UALL )

یک تخته 13,860,000
دو تخته 10,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,835,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC DELUX(آنتالیا)هتل TITANIC DELUX (UALL )

یک تخته 13,860,000
دو تخته 10,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,835,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL

یک تخته 14,155,000
دو تخته 11,020,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 7,935,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

sueno deluxe(آنتالیا)هتل sueno deluxe

یک تخته 15,640,000
دو تخته 12,010,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,430,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Rixos Premium Belek(آنتالیا)هتل Rixos Premium Belek (UALL )

یک تخته 17,655,000
دو تخته 12,340,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 8,545,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Selectum luxury(آنتالیا)هتل Selectum luxury

یک تخته 18,480,000
دو تخته 13,330,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

REGNUM CARYA(آنتالیا)هتل REGNUM CARYA

یک تخته 20,095,000
دو تخته 14,980,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 9,915,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Rixos land of legends(آنتالیا)هتل Rixos land of legends (ALL )

یک تخته 23,375,000
دو تخته 15,705,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 10,280,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت - 6شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی-راهنماي فارسی زبان
توضیحات

  

نرخ کودک زیر دوسال 400/000 تومان میباشد..

کودک 2 تا 6 سال 4/490/000 تومان میباشد

 

 

 

 

 

درخواست رزرو