';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور مالزی -

تور کوالالامپور نوروز 99

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 02 نام تور تور کوالالامپور نوروز 99 تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/04/19 شمسی : 1399/01/31
گالری
کوالالامپور
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Sandpiper Hotel(کوالالامپور)هتل Sandpiper Hotel (BB)
10,850,000
9,790,000
 
7,650,000
8,150,000
Pacific Express(کوالالامپور)هتل Pacific Express
10,980,000
9,860,000
 
7,650,000
8,480,000
My Hotel Bukit Bintang(کوالالامپور)هتل My Hotel Bukit Bintang
10,980,000
9,860,000
 
7,650,000
8,480,000
Silka Maytower(کوالالامپور)هتل Silka Maytower
11,110,000
9,920,000
 
7,680,000
8,550,000
cosmo(کوالالامپور)هتل cosmo
12,170,000
10,390,000
 
7,910,000
8,750,000
Oakwood(کوالالامپور)هتل Oakwood
12,430,000
10,580,000
 
7,840,000
9,210,000
TAMU(کوالالامپور)هتل TAMU
12,430,000
10,580,000
 
8,180,000
 
Royal chulan bukit bintang(کوالالامپور)هتل Royal chulan bukit bintang
12,700,000
10,720,000
 
7,940,000
9,340,000
ROYAL HOTEL(کوالالامپور)هتل ROYAL HOTEL (BB)
13,050,000
10,780,000
 
8,070,000
8,970,000
Sunway putra(کوالالامپور)هتل Sunway putra
12,960,000
10,850,000
 
8,090,000
9,210,000
verdant hill(کوالالامپور)هتل verdant hill
13,330,000
10,980,000
 
7,940,000
9,340,000
Furama(کوالالامپور)هتل Furama
13,360,000
10,980,000
 
8,150,000
9,340,000
Pacific Regency Hotel(کوالالامپور)هتل Pacific Regency Hotel (BB)
13,490,000
11,110,000
 
8,280,000
9,600,000
Corus(کوالالامپور)هتل Corus (BB)
13,880,000
11,310,000
 
8,200,000
9,670,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)
14,020,000
11,310,000
 
8,280,000
9,600,000
Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)
13,880,000
11,310,000
 
8,230,000
9,670,000
Istana(کوالالامپور)هتل Istana (BB)
13,880,000
11,310,000
 
8,360,000
9,670,000
Ramada Suites(کوالالامپور)هتل Ramada Suites
13,880,000
11,310,000
 
80,200,000
9,670,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency
13,880,000
11,310,000
 
8,230,000
9,670,000
Maya Hotel(کوالالامپور)هتل Maya Hotel
14,020,000
11,380,000
 
8,500,000
 
Berjaya Times Squar(کوالالامپور)هتل Berjaya Times Squar (BB)
14,150,000
11,440,000
 
8,020,000
9,800,000
Royale Chulan(کوالالامپور)هتل Royale Chulan
14,280,000
11,510,000
 
8,520,000
10,130,000
Sheraton Imperial(کوالالامپور)هتل Sheraton Imperial   (+)(BB)
16,130,000
12,430,000
 
8,890,000
11,060,000
Grand Millineum(کوالالامپور)هتل Grand Millineum
16,130,000
12,430,000
 
8,650,000
10,790,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)
16,920,000
12,830,000
 
9,290,000
11,190,000
Shangri-La(کوالالامپور)هتل Shangri-La
17,180,000
12,960,000
 
9,660,000
11,320,000
JW Mariott(کوالالامپور)هتل JW Mariott (BB)
20,090,000
14,410,000
 
9,420,000
12,770,000
Ritz-Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz-Carlton
21,140,000
14,870,000
 
9,710,000
13,100,000
هتل قیمت به تومان

Sandpiper Hotel(کوالالامپور)هتل Sandpiper Hotel (BB)

یک تخته 10,850,000
دو تخته 9,790,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,650,000
کودک 12-6 8,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Express(کوالالامپور)هتل Pacific Express

یک تخته 10,980,000
دو تخته 9,860,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,650,000
کودک 12-6 8,480,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

My Hotel Bukit Bintang(کوالالامپور)هتل My Hotel Bukit Bintang

یک تخته 10,980,000
دو تخته 9,860,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,650,000
کودک 12-6 8,480,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Silka Maytower(کوالالامپور)هتل Silka Maytower

یک تخته 11,110,000
دو تخته 9,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,680,000
کودک 12-6 8,550,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

cosmo(کوالالامپور)هتل cosmo

یک تخته 12,170,000
دو تخته 10,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,910,000
کودک 12-6 8,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Oakwood(کوالالامپور)هتل Oakwood

یک تخته 12,430,000
دو تخته 10,580,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,840,000
کودک 12-6 9,210,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TAMU(کوالالامپور)هتل TAMU

یک تخته 12,430,000
دو تخته 10,580,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,180,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal chulan bukit bintang(کوالالامپور)هتل Royal chulan bukit bintang

یک تخته 12,700,000
دو تخته 10,720,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,940,000
کودک 12-6 9,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL HOTEL(کوالالامپور)هتل ROYAL HOTEL (BB)

یک تخته 13,050,000
دو تخته 10,780,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,070,000
کودک 12-6 8,970,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sunway putra(کوالالامپور)هتل Sunway putra

یک تخته 12,960,000
دو تخته 10,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,090,000
کودک 12-6 9,210,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

verdant hill(کوالالامپور)هتل verdant hill

یک تخته 13,330,000
دو تخته 10,980,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 7,940,000
کودک 12-6 9,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Furama(کوالالامپور)هتل Furama

یک تخته 13,360,000
دو تخته 10,980,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,150,000
کودک 12-6 9,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency Hotel(کوالالامپور)هتل Pacific Regency Hotel (BB)

یک تخته 13,490,000
دو تخته 11,110,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,280,000
کودک 12-6 9,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Corus(کوالالامپور)هتل Corus (BB)

یک تخته 13,880,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,200,000
کودک 12-6 9,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

یک تخته 14,020,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,280,000
کودک 12-6 9,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)

یک تخته 13,880,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,230,000
کودک 12-6 9,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Istana(کوالالامپور)هتل Istana (BB)

یک تخته 13,880,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,360,000
کودک 12-6 9,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Suites(کوالالامپور)هتل Ramada Suites

یک تخته 13,880,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 80,200,000
کودک 12-6 9,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency

یک تخته 13,880,000
دو تخته 11,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,230,000
کودک 12-6 9,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Maya Hotel(کوالالامپور)هتل Maya Hotel

یک تخته 14,020,000
دو تخته 11,380,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,500,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Berjaya Times Squar(کوالالامپور)هتل Berjaya Times Squar (BB)

یک تخته 14,150,000
دو تخته 11,440,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,020,000
کودک 12-6 9,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royale Chulan(کوالالامپور)هتل Royale Chulan

یک تخته 14,280,000
دو تخته 11,510,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,520,000
کودک 12-6 10,130,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton Imperial(کوالالامپور)هتل Sheraton Imperial   (+)(BB)

یک تخته 16,130,000
دو تخته 12,430,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,890,000
کودک 12-6 11,060,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Millineum(کوالالامپور)هتل Grand Millineum

یک تخته 16,130,000
دو تخته 12,430,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,650,000
کودک 12-6 10,790,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

یک تخته 16,920,000
دو تخته 12,830,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,290,000
کودک 12-6 11,190,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Shangri-La(کوالالامپور)هتل Shangri-La

یک تخته 17,180,000
دو تخته 12,960,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,660,000
کودک 12-6 11,320,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW Mariott(کوالالامپور)هتل JW Mariott (BB)

یک تخته 20,090,000
دو تخته 14,410,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,420,000
کودک 12-6 12,770,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ritz-Carlton(کوالالامپور)هتل Ritz-Carlton

یک تخته 21,140,000
دو تخته 14,870,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,710,000
کودک 12-6 13,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر : بیمه , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری , 7 شب اقامت در هتل , صبحانه
توضیحات

 

نرخ کودک زیر دو سال  1/300/000 تومان میباشد

.مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

درخواست رزرو