';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور ترکیه -

تور استانبول 5 شب

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور استانبول 5 شب تعداد شب 5 مقصد نهایی استانبول ایرلاین تماس بگیرید وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/11/15 شمسی : 1398/08/24 روزهای حرکت همه روزه
گالری
تور استانبول
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
merwano(استانبول)هتل merwano
3,850,000
2,980,000
 
 
2,840,000
birol(استانبول)هتل birol
3,980,000
3,040,000
 
 
2,900,000
GRAND LIZA(استانبول)هتل GRAND LIZA
4,230,000
3,230,000
 
 
2,780,000
ALL INN(استانبول)هتل ALL INN
4,600,000
3,230,000
 
 
3,030,000
WHITE MONRCH-SISILI(استانبول)هتل WHITE MONRCH-SISILI
5,290,000
3,350,000
 
 
3,150,000
cuento(استانبول)هتل cuento
4,850,000
3,350,000
 
 
2,900,000
Icon(استانبول)هتل Icon
5,730,000
3,420,000
 
 
3,150,000
CUMBALI PLAZA (استانبول)هتل CUMBALI PLAZA
4,850,000
3,480,000
 
 
3,090,000
buyuk keban(استانبول)هتل buyuk keban
4,420,000
3,600,000
 
 
2,900,000
KERVANSARAY(استانبول)هتل KERVANSARAY
5,500,000
3,630,000
 
 
3,220,000
VIZON(استانبول)هتل VIZON
5,230,000
3,670,000
 
 
2,780,000
Matiat Hotel(استانبول)هتل Matiat Hotel
4,670,000
3,730,000
 
 
2,970,000
nova plaza taksim(استانبول)هتل nova plaza taksim
5,300,000
3,770,000
 
 
3,820,000
grand star(استانبول)هتل grand star
5,850,000
3,850,000
 
 
3,220,000
nova plaza boutioe(استانبول)هتل nova plaza boutioe
5,760,000
3,900,000
 
 
3,950,000
Taksim Gonen - taksim(استانبول)هتل Taksim Gonen - taksim (BB)
6,480,000
3,920,000
 
 
3,340,000
taksim express(استانبول)هتل taksim express
6,480,000
3,920,000
 
 
3,340,000
GRAND HALIC- TAKSIM(استانبول)هتل GRAND HALIC- TAKSIM
5,850,000
3,970,000
 
 
3,280,000
SEMINAL(استانبول)هتل SEMINAL
6,090,000
3,970,000
 
 
3,620,000
riva taksim(استانبول)هتل riva taksim
6,090,000
3,970,000
 
 
3,290,000
marbel taksim(استانبول)هتل marbel taksim
5,350,000
4,040,000
 
 
3,280,000
BVS(استانبول)هتل BVS
6,170,000
4,170,000
 
 
3,530,000
Surmeli Istanbul - sisli(استانبول)هتل Surmeli Istanbul - sisli (BB)
6,790,000
4,290,000
 
 
3,530,000
the marmara sisili(استانبول)هتل the marmara sisili
6,600,000
4,480,000
 
 
3,150,000
crown plaza(استانبول)هتل crown plaza
6,890,000
4,500,000
 
 
3,880,000
nova plaza crystal(استانبول)هتل nova plaza crystal
7,960,000
4,500,000
 
 
4,550,000
GREEN PARK(استانبول)هتل GREEN PARK (BB)
7,790,000
4,600,000
 
 
3,090,000
Naz City Hotel Taksim - taksim beyoglu(استانبول)هتل Naz City Hotel Taksim - taksim beyoglu (BB)
7,360,000
4,630,000
 
 
3,480,000
ELITE WORLD(استانبول)هتل ELITE WORLD
7,560,000
4,630,000
 
 
3,820,000
Grand Cevahir Hotel and Convention Center - sisli(استانبول)هتل Grand Cevahir Hotel and Convention Center - sisli (BB)
7,360,000
4,700,000
 
 
3,820,000
Avantgarde Hotel Taksim Square(استانبول)هتل Avantgarde Hotel Taksim Square (BB)
7,230,000
4,700,000
 
 
3,620,000
CENTRAL PALACE(استانبول)هتل CENTRAL PALACE
6,850,000
4,730,000
 
 
3,840,000
lares park(استانبول)هتل lares park
7,090,000
4,830,000
 
 
3,480,000
elite world(استانبول)هتل elite world
8,160,000
5,500,000
 
 
3,680,000
Lemeridien(استانبول)هتل Lemeridien
9,890,000
6,430,000
 
 
3,480,000
هتل قیمت به تومان

merwano(استانبول)هتل merwano

یک تخته 3,850,000
دو تخته 2,980,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,840,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

birol(استانبول)هتل birol

یک تخته 3,980,000
دو تخته 3,040,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND LIZA(استانبول)هتل GRAND LIZA

یک تخته 4,230,000
دو تخته 3,230,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,780,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALL INN(استانبول)هتل ALL INN

یک تخته 4,600,000
دو تخته 3,230,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,030,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WHITE MONRCH-SISILI(استانبول)هتل WHITE MONRCH-SISILI

یک تخته 5,290,000
دو تخته 3,350,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

cuento(استانبول)هتل cuento

یک تخته 4,850,000
دو تخته 3,350,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Icon(استانبول)هتل Icon

یک تخته 5,730,000
دو تخته 3,420,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CUMBALI PLAZA (استانبول)هتل CUMBALI PLAZA

یک تخته 4,850,000
دو تخته 3,480,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

buyuk keban(استانبول)هتل buyuk keban

یک تخته 4,420,000
دو تخته 3,600,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KERVANSARAY(استانبول)هتل KERVANSARAY

یک تخته 5,500,000
دو تخته 3,630,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,220,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

VIZON(استانبول)هتل VIZON

یک تخته 5,230,000
دو تخته 3,670,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,780,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Matiat Hotel(استانبول)هتل Matiat Hotel

یک تخته 4,670,000
دو تخته 3,730,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,970,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

nova plaza taksim(استانبول)هتل nova plaza taksim

یک تخته 5,300,000
دو تخته 3,770,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,820,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand star(استانبول)هتل grand star

یک تخته 5,850,000
دو تخته 3,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,220,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

nova plaza boutioe(استانبول)هتل nova plaza boutioe

یک تخته 5,760,000
دو تخته 3,900,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Taksim Gonen - taksim(استانبول)هتل Taksim Gonen - taksim (BB)

یک تخته 6,480,000
دو تخته 3,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

taksim express(استانبول)هتل taksim express

یک تخته 6,480,000
دو تخته 3,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HALIC- TAKSIM(استانبول)هتل GRAND HALIC- TAKSIM

یک تخته 5,850,000
دو تخته 3,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,280,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SEMINAL(استانبول)هتل SEMINAL

یک تخته 6,090,000
دو تخته 3,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,620,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

riva taksim(استانبول)هتل riva taksim

یک تخته 6,090,000
دو تخته 3,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

marbel taksim(استانبول)هتل marbel taksim

یک تخته 5,350,000
دو تخته 4,040,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,280,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BVS(استانبول)هتل BVS

یک تخته 6,170,000
دو تخته 4,170,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,530,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Surmeli Istanbul - sisli(استانبول)هتل Surmeli Istanbul - sisli (BB)

یک تخته 6,790,000
دو تخته 4,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,530,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

the marmara sisili(استانبول)هتل the marmara sisili

یک تخته 6,600,000
دو تخته 4,480,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crown plaza(استانبول)هتل crown plaza

یک تخته 6,890,000
دو تخته 4,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,880,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

nova plaza crystal(استانبول)هتل nova plaza crystal

یک تخته 7,960,000
دو تخته 4,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,550,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GREEN PARK(استانبول)هتل GREEN PARK (BB)

یک تخته 7,790,000
دو تخته 4,600,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Naz City Hotel Taksim - taksim beyoglu(استانبول)هتل Naz City Hotel Taksim - taksim beyoglu (BB)

یک تخته 7,360,000
دو تخته 4,630,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,480,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE WORLD(استانبول)هتل ELITE WORLD

یک تخته 7,560,000
دو تخته 4,630,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,820,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Cevahir Hotel and Convention Center - sisli(استانبول)هتل Grand Cevahir Hotel and Convention Center - sisli (BB)

یک تخته 7,360,000
دو تخته 4,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,820,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Avantgarde Hotel Taksim Square(استانبول)هتل Avantgarde Hotel Taksim Square (BB)

یک تخته 7,230,000
دو تخته 4,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,620,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CENTRAL PALACE(استانبول)هتل CENTRAL PALACE

یک تخته 6,850,000
دو تخته 4,730,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,840,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

lares park(استانبول)هتل lares park

یک تخته 7,090,000
دو تخته 4,830,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,480,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

elite world(استانبول)هتل elite world

یک تخته 8,160,000
دو تخته 5,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lemeridien(استانبول)هتل Lemeridien

یک تخته 9,890,000
دو تخته 6,430,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,480,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت - 3شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی-راهنما
جزئیات تور
اطلاعات بیشتر: با ما تماس بگیرید
توضیحات

 

نرخ کودک زیر 2 سال  490/0000تومان است

پرواز ها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد

در صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میشود

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

 

درخواست رزرو