';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور ترکیه -

تور آنتالیا 5و6 و7 دی

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور ant 01 نام تور تور آنتالیا 5و6 و7 دی تعداد شب 6 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/29 شمسی : 1398/10/08
گالری
آنتایا
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
BELKON(آنتالیا)هتل BELKON
3,550,000
3,190,000
 
 
2,830,000
laren family lara(آنتالیا)هتل laren family lara
5,480,000
4,490,000
 
 
3,500,000
GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )
6,330,000
4,890,000
 
 
3,690,000
Asteria keremlin(آنتالیا)هتل Asteria keremlin
7,290,000
5,490,000
 
 
3,990,000
ADALYA ELITE LARA(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE LARA
6,990,000
5,490,000
 
 
3,990,000
Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )
7,890,000
6,090,000
 
 
4,290,000
RIXOS DOWNTOWN(آنتالیا)هتل RIXOS DOWNTOWN
8,250,000
6,090,000
 
 
4,290,000
kaya belek hotel(آنتالیا)هتل kaya belek hotel
8,180,000
6,290,000
 
 
4,400,000
Miracle Resort Hotel(آنتالیا)هتل Miracle Resort Hotel (UALL )
8,340,000
6,390,000
 
 
4,440,000
RAMADA PLAZA(آنتالیا)هتل RAMADA PLAZA (UALL )
8,790,000
6,690,000
 
 
4,590,000
TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )
8,790,000
6,690,000
 
 
4,590,000
aska lara(آنتالیا)هتل aska lara
9,210,000
6,690,000
 
 
4,590,000
TITANIC DELUX(آنتالیا)هتل TITANIC DELUX (UALL )
9,240,000
6,990,000
 
 
4,740,000
DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL
9,690,000
7,290,000
 
 
4,890,000
Selectum luxury(آنتالیا)هتل Selectum luxury
10,650,000
7,590,000
 
 
5,040,000
sueno deluxe(آنتالیا)هتل sueno deluxe
10,590,000
7,890,000
 
 
5,190,000
SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI
10,750,000
7,990,000
 
 
5,230,000
cornelia deluxe(آنتالیا)هتل cornelia deluxe
11,040,000
8,190,000
 
 
5,340,000
ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )
11,490,000
8,490,000
 
 
5,490,000
KAYA PALAZZO(آنتالیا)هتل KAYA PALAZZO (UALL )
11,940,000
8,790,000
 
 
5,640,000
rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate
11,940,000
8,790,000
 
 
5,640,000
ELA QUALITY(آنتالیا)هتل ELA QUALITY (UALL )
12,390,000
9,090,000
 
 
5,790,000
TITANIC MARDAN PALACE(آنتالیا)هتل TITANIC MARDAN PALACE
12,840,000
9,390,000
 
 
5,940,000
Granada Luxury(آنتالیا)هتل Granada Luxury   (TOP)(UALL )BELEK
13,290,000
9,690,000
 
 
6,090,000
RIXOS LEGENDS(آنتالیا)هتل RIXOS LEGENDS
14,190,000
10,290,000
 
 
6,390,000
RIXOS PREMIUM(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM
14,190,000
10,290,000
 
 
6,390,000
CALISTA LUXURY(آنتالیا)هتل CALISTA LUXURY (UALL )
14,640,000
10,590,000
 
 
6,540,000
هتل قیمت به تومان

BELKON(آنتالیا)هتل BELKON

یک تخته 3,550,000
دو تخته 3,190,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 2,830,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

laren family lara(آنتالیا)هتل laren family lara

یک تخته 5,480,000
دو تخته 4,490,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND PARK LARA(آنتالیا)هتل GRAND PARK LARA (ALL )

یک تخته 6,330,000
دو تخته 4,890,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,690,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asteria keremlin(آنتالیا)هتل Asteria keremlin

یک تخته 7,290,000
دو تخته 5,490,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADALYA ELITE LARA(آنتالیا)هتل ADALYA ELITE LARA

یک تخته 6,990,000
دو تخته 5,490,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 3,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Delphin BE Grand Resort(آنتالیا)هتل    Delphin BE Grand Resort (UALL )

یک تخته 7,890,000
دو تخته 6,090,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS DOWNTOWN(آنتالیا)هتل RIXOS DOWNTOWN

یک تخته 8,250,000
دو تخته 6,090,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

kaya belek hotel(آنتالیا)هتل kaya belek hotel

یک تخته 8,180,000
دو تخته 6,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Miracle Resort Hotel(آنتالیا)هتل Miracle Resort Hotel (UALL )

یک تخته 8,340,000
دو تخته 6,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,440,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RAMADA PLAZA(آنتالیا)هتل RAMADA PLAZA (UALL )

یک تخته 8,790,000
دو تخته 6,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,590,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC BEACH LARA(آنتالیا)هتل TITANIC BEACH LARA (UALL )

یک تخته 8,790,000
دو تخته 6,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,590,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

aska lara(آنتالیا)هتل aska lara

یک تخته 9,210,000
دو تخته 6,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,590,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC DELUX(آنتالیا)هتل TITANIC DELUX (UALL )

یک تخته 9,240,000
دو تخته 6,990,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DELPHIN IMPERIAL(آنتالیا)هتل DELPHIN IMPERIAL

یک تخته 9,690,000
دو تخته 7,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 4,890,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Selectum luxury(آنتالیا)هتل Selectum luxury

یک تخته 10,650,000
دو تخته 7,590,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,040,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

sueno deluxe(آنتالیا)هتل sueno deluxe

یک تخته 10,590,000
دو تخته 7,890,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,190,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUSESI(آنتالیا)هتل SUSESI

یک تخته 10,750,000
دو تخته 7,990,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,230,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

cornelia deluxe(آنتالیا)هتل cornelia deluxe

یک تخته 11,040,000
دو تخته 8,190,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ROYAL SEGINUS(آنتالیا)هتل ROYAL SEGINUS (UALL )

یک تخته 11,490,000
دو تخته 8,490,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KAYA PALAZZO(آنتالیا)هتل KAYA PALAZZO (UALL )

یک تخته 11,940,000
دو تخته 8,790,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

rixos sungate(آنتالیا)هتل rixos sungate

یک تخته 11,940,000
دو تخته 8,790,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,640,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELA QUALITY(آنتالیا)هتل ELA QUALITY (UALL )

یک تخته 12,390,000
دو تخته 9,090,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,790,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC MARDAN PALACE(آنتالیا)هتل TITANIC MARDAN PALACE

یک تخته 12,840,000
دو تخته 9,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 5,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Granada Luxury(آنتالیا)هتل Granada Luxury   (TOP)(UALL )(BELEK)

یک تخته 13,290,000
دو تخته 9,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS LEGENDS(آنتالیا)هتل RIXOS LEGENDS

یک تخته 14,190,000
دو تخته 10,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,390,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIXOS PREMIUM(آنتالیا)هتل RIXOS PREMIUM

یک تخته 14,190,000
دو تخته 10,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,390,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CALISTA LUXURY(آنتالیا)هتل CALISTA LUXURY (UALL )

یک تخته 14,640,000
دو تخته 10,590,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 6,540,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس ، 6 شب و 7 روزاقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
توضیحات

 نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان  می باشد، 

نرخ کودک 2 تا 6 سال 2/290/000 تومخان میباشد.

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب میشود.

برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه به عهده خود مسافر است و الزامی است

کمیسیون کودک 6 تا 12 سال نصف بزرگسال است.

درخواست رزرو