';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور مالزی -

تور کوالالامپور+پنانگ ویژه نوروز

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور کوالالامپور+پنانگ ویژه نوروز تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + پنانگ ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/04/19 شمسی : 1399/01/31
گالری
تور کوالالامپور+پنانگ ویژه نوروز
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
*4 Sandpiper 3*/ Copthorne Orchid(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Sandpiper 3*/ Copthorne Orchid
12,040,000
10,690,000
 
8,050,000
8,940,000
*4 Silka Maytower 3*/ Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Silka Maytower 3*/ Flamingo Hotel by the Beach
12,560,000
10,970,000
 
8,150,000
9,330,000
*4 Flamingo By The Lake 3*/ Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Flamingo By The Lake 3*/ Flamingo Hotel by the Beach
12,700,000
10,980,000
 
8,150,000
9,340,000
Royal chulan bukit bintang / Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royal chulan bukit bintang / Flamingo Hotel by the Beach
13,280,000
11,340,000
 
8,300,000
9,700,000
Pacific Regency / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Pacific Regency / Evergreen Laurel
14,540,000
11,960,000
 
8,550,000
10,320,000
Concorde / Holiday Inn(کوالالامپور + پنانگ)هتل Concorde / Holiday Inn
14,870,000
12,140,000
 
8,610,000
10,500,000
Dorsett Regency / bay view resort(کوالالامپور + پنانگ)هتل Dorsett Regency / bay view resort
15,860,000
12,630,000
 
8,830,000
10,990,000
Berjaya Times Squar / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Berjaya Times Squar / Evergreen Laurel
16,000,000
12,700,000
 
8,880,000
11,060,000
Royale Chulan / Golden Sands By shangrila(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royale Chulan / Golden Sands By shangrila
16,470,000
12,930,000
 
8,880,000
11,290,000
Istana / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Istana / Park Royal
17,320,000
13,360,000
 
8,980,000
11,720,000
Royale Chulan / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royale Chulan / Park Royal
17,320,000
13,360,000
 
8,940,000
11,720,000
Westin / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Westin / Evergreen Laurel
17,840,000
13,620,000
 
8,940,000
11,980,000
Intercontinental / Lexis suite(کوالالامپور + پنانگ)هتل Intercontinental / Lexis suite
17,840,000
13,620,000
 
9,210,000
11,980,000
Sheraton Imperial / Lexis suite(کوالالامپور + پنانگ)هتل Sheraton Imperial / Lexis suite
17,980,000
13,620,000
 
9,140,000
12,050,000
Sheraton Imperial / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Sheraton Imperial / Park Royal
18,370,000
13,880,000
 
9,210,000
12,240,000
Intercontinental / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Intercontinental / Park Royal
18,370,000
13,880,000
 
9,190,000
12,240,000
Westin / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Westin / Park Royal
18,640,000
14,020,000
 
9,210,000
12,380,000
JW Mariott / Shangri-La's Rasa Sayang Resort(کوالالامپور + پنانگ)هتل JW Mariott / Shangri-La's Rasa Sayang Resort
21,540,000
15,340,000
 
9,740,000
13,560,000
هتل قیمت به تومان

*4 Sandpiper 3*/ Copthorne Orchid(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Sandpiper 3*/ Copthorne Orchid

یک تخته 12,040,000
دو تخته 10,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,050,000
کودک 12-6 8,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

*4 Silka Maytower 3*/ Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Silka Maytower 3*/ Flamingo Hotel by the Beach

یک تخته 12,560,000
دو تخته 10,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,150,000
کودک 12-6 9,330,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

*4 Flamingo By The Lake 3*/ Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل *4 Flamingo By The Lake 3*/ Flamingo Hotel by the Beach

یک تخته 12,700,000
دو تخته 10,980,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,150,000
کودک 12-6 9,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal chulan bukit bintang / Flamingo Hotel by the Beach(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royal chulan bukit bintang / Flamingo Hotel by the Beach

یک تخته 13,280,000
دو تخته 11,340,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,300,000
کودک 12-6 9,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Pacific Regency / Evergreen Laurel

یک تخته 14,540,000
دو تخته 11,960,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,550,000
کودک 12-6 10,320,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde / Holiday Inn(کوالالامپور + پنانگ)هتل Concorde / Holiday Inn

یک تخته 14,870,000
دو تخته 12,140,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,610,000
کودک 12-6 10,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency / bay view resort(کوالالامپور + پنانگ)هتل Dorsett Regency / bay view resort

یک تخته 15,860,000
دو تخته 12,630,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,830,000
کودک 12-6 10,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Berjaya Times Squar / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Berjaya Times Squar / Evergreen Laurel

یک تخته 16,000,000
دو تخته 12,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,880,000
کودک 12-6 11,060,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royale Chulan / Golden Sands By shangrila(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royale Chulan / Golden Sands By shangrila

یک تخته 16,470,000
دو تخته 12,930,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,880,000
کودک 12-6 11,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Istana / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Istana / Park Royal

یک تخته 17,320,000
دو تخته 13,360,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,980,000
کودک 12-6 11,720,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royale Chulan / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Royale Chulan / Park Royal

یک تخته 17,320,000
دو تخته 13,360,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,940,000
کودک 12-6 11,720,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Westin / Evergreen Laurel(کوالالامپور + پنانگ)هتل Westin / Evergreen Laurel

یک تخته 17,840,000
دو تخته 13,620,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 8,940,000
کودک 12-6 11,980,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental / Lexis suite(کوالالامپور + پنانگ)هتل Intercontinental / Lexis suite

یک تخته 17,840,000
دو تخته 13,620,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,210,000
کودک 12-6 11,980,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton Imperial / Lexis suite(کوالالامپور + پنانگ)هتل Sheraton Imperial / Lexis suite

یک تخته 17,980,000
دو تخته 13,620,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,140,000
کودک 12-6 12,050,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton Imperial / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Sheraton Imperial / Park Royal

یک تخته 18,370,000
دو تخته 13,880,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,210,000
کودک 12-6 12,240,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Intercontinental / Park Royal

یک تخته 18,370,000
دو تخته 13,880,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,190,000
کودک 12-6 12,240,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Westin / Park Royal(کوالالامپور + پنانگ)هتل Westin / Park Royal

یک تخته 18,640,000
دو تخته 14,020,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,210,000
کودک 12-6 12,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW Mariott / Shangri-La's Rasa Sayang Resort(کوالالامپور + پنانگ)هتل JW Mariott / Shangri-La's Rasa Sayang Resort

یک تخته 21,540,000
دو تخته 15,340,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 9,740,000
کودک 12-6 13,560,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بیمه , ترانسفر فرودگاهی , 7 شب اقامت در هتل , صبحانه
توضیحات

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

نرخ کودک زیر 2 سال 1/300/000 تومان می باشد .

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

درخواست رزرو