';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور تایلند -

تور بانکوک + پاتایا

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور بانکوک + پاتایا تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پاتایا ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/12 شمسی : 1398/09/21
گالری
تور بانکوک پاتایا
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Haward Square / Piyada Residence(بانکوک + پاتایا)هتل Haward Square / Piyada Residence
7,400,000
6,280,000
 
4,840,000
5,450,000
howard square / Siwalai Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل howard square / Siwalai Pattaya
7,460,000
6,320,000
 
4,840,000
5,490,000
shadi home / Siwalai Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل shadi home / Siwalai Pattaya
7,740,000
6,460,000
 
4,920,000
5,630,000
Ibis Nana / Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Nana / Golden Beach
8,670,000
6,920,000
 
4,930,000
6,090,000
Ibis Sathorn / Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn / Ibis Pattaya
8,670,000
6,920,000
 
4,950,000
 
Fx Makkasan / Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Fx Makkasan / Golden Beach
8,760,000
6,970,000
 
5,140,000
6,140,000
furama sukhumvit / Centara Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل furama sukhumvit / Centara Pattaya
9,110,000
7,140,000
 
5,220,000
6,310,000
Ramada D'MA Bangkok / Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada D'MA Bangkok / Sunbeam Hotel
9,480,000
7,330,000
 
5,010,000
6,500,000
Indera Regent / Marriot courtyard (Signature(بانکوک + پاتایا)هتل Indera Regent / Marriot courtyard (Signature
10,230,000
7,700,000
 
5,470,000
6,870,000
Montien Bangkok / Mercure Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok / Mercure Pattaya
10,710,000
7,940,000
 
5,580,000
7,110,000
Mandarin By Centerpoint / Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint / Vista Pattaya
10,920,000
8,040,000
 
5,630,000
7,210,000
Avani / Bali Hai Bay(بانکوک + پاتایا)هتل Avani / Bali Hai Bay
11,110,000
8,140,000
 
5,670,000
7,310,000
Centra Water Gate / Pattaya Sea View Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Centra Water Gate / Pattaya Sea View Hotel
11,180,000
8,170,000
 
5,680,000
7,340,000
Mercure Makasan / Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mercure Makasan / Vista Pattaya
11,570,000
8,370,000
 
5,780,000
7,540,000
Novotel Platinum / Bali Hai Bay(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum / Bali Hai Bay
11,760,000
8,460,000
 
6,150,000
7,630,000
The Sukosol Hotel / Long Beach(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel / Long Beach
12,480,000
8,820,000
 
5,970,000
7,990,000
The Berkeley / Zign(بانکوک + پاتایا)هتل The Berkeley / Zign
13,150,000
9,160,000
 
6,120,000
8,330,000
Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G
14,340,000
9,740,000
 
6,870,000
8,930,000
Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G
14,360,000
9,760,000
 
6,870,000
8,930,000
Amari Residence / Amari Residence(بانکوک + پاتایا)هتل Amari Residence / Amari Residence
15,520,000
10,340,000
 
5,410,000
 
هتل قیمت به تومان

Haward Square / Piyada Residence(بانکوک + پاتایا)هتل Haward Square / Piyada Residence

یک تخته 7,400,000
دو تخته 6,280,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 4,840,000
کودک 12-6 5,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

howard square / Siwalai Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل howard square / Siwalai Pattaya

یک تخته 7,460,000
دو تخته 6,320,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 4,840,000
کودک 12-6 5,490,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shadi home / Siwalai Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل shadi home / Siwalai Pattaya

یک تخته 7,740,000
دو تخته 6,460,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 4,920,000
کودک 12-6 5,630,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Nana / Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Nana / Golden Beach

یک تخته 8,670,000
دو تخته 6,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 4,930,000
کودک 12-6 6,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn / Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn / Ibis Pattaya

یک تخته 8,670,000
دو تخته 6,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 4,950,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fx Makkasan / Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Fx Makkasan / Golden Beach

یک تخته 8,760,000
دو تخته 6,970,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,140,000
کودک 12-6 6,140,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

furama sukhumvit / Centara Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل furama sukhumvit / Centara Pattaya

یک تخته 9,110,000
دو تخته 7,140,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,220,000
کودک 12-6 6,310,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada D'MA Bangkok / Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada D'MA Bangkok / Sunbeam Hotel

یک تخته 9,480,000
دو تخته 7,330,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,010,000
کودک 12-6 6,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Indera Regent / Marriot courtyard (Signature(بانکوک + پاتایا)هتل Indera Regent / Marriot courtyard (Signature

یک تخته 10,230,000
دو تخته 7,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,470,000
کودک 12-6 6,870,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Montien Bangkok / Mercure Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok / Mercure Pattaya

یک تخته 10,710,000
دو تخته 7,940,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,580,000
کودک 12-6 7,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint / Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint / Vista Pattaya

یک تخته 10,920,000
دو تخته 8,040,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,630,000
کودک 12-6 7,210,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Avani / Bali Hai Bay(بانکوک + پاتایا)هتل Avani / Bali Hai Bay

یک تخته 11,110,000
دو تخته 8,140,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,670,000
کودک 12-6 7,310,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Centra Water Gate / Pattaya Sea View Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Centra Water Gate / Pattaya Sea View Hotel

یک تخته 11,180,000
دو تخته 8,170,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,680,000
کودک 12-6 7,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mercure Makasan / Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mercure Makasan / Vista Pattaya

یک تخته 11,570,000
دو تخته 8,370,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,780,000
کودک 12-6 7,540,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum / Bali Hai Bay(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum / Bali Hai Bay

یک تخته 11,760,000
دو تخته 8,460,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,150,000
کودک 12-6 7,630,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Sukosol Hotel / Long Beach(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel / Long Beach

یک تخته 12,480,000
دو تخته 8,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,970,000
کودک 12-6 7,990,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Berkeley / Zign(بانکوک + پاتایا)هتل The Berkeley / Zign

یک تخته 13,150,000
دو تخته 9,160,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,120,000
کودک 12-6 8,330,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G

یک تخته 14,340,000
دو تخته 9,740,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,870,000
کودک 12-6 8,930,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Centara Grand At Centralworld / Pullman Pattaya Hotel G

یک تخته 14,360,000
دو تخته 9,760,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 6,870,000
کودک 12-6 8,930,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Amari Residence / Amari Residence(بانکوک + پاتایا)هتل Amari Residence / Amari Residence

یک تخته 15,520,000
دو تخته 10,340,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 5,410,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ویزا , صبحانه , ترانسفر فرودگاهی , بیمه , 7 شب اقامت در هتل
توضیحات

نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی ماهان میباشد. در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد.

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 1300000 تومان می باشد .
در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد .
مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید

درخواست رزرو