';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور گرجستان -

تور گرجستان تفلیس 4شب ویژه نوروز

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 02 نام تور تور گرجستان تفلیس 4شب ویژه نوروز تعداد شب 4 مقصد نهایی تفلیس ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/04/19 شمسی : 1399/01/31
گالری
تور تفلیس - تور تفلیس
تور تفلیس - تور تفلیس
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
eurasia(تفلیس)هتل eurasia (BB)
3,730,000
3,390,000
 
3,190,000
3,380,000
LE GRANDE(تفلیس)هتل LE GRANDE
4,060,000
3,550,000
 
3,190,000
3,380,000
Satori(تفلیس)هتل Satori
4,290,000
3,670,000
 
3,190,000
3,435,000
Guru/sky Georgia(تفلیس)هتل Guru/sky Georgia
4,510,000
3,780,000
 
3,190,000
3,660,000
gng(تفلیس)هتل gng (BB)
4,730,000
3,890,000
 
3,190,000
3,660,000
g&g(تفلیس)هتل g&g
4,850,000
3,950,000
 
3,190,000
3,660,000
TOSCANO(تفلیس)هتل TOSCANO
5,180,000
4,120,000
 
3,190,000
3,660,000
Primavera/ Tbilisi Tower(تفلیس)هتل Primavera/ Tbilisi Tower
5,570,000
4,340,000
 
3,190,000
3,660,000
Dolabauri/ Redline(تفلیس)هتل Dolabauri/ Redline
5,740,000
4,400,000
 
3,190,000
3,940,000
Ivarea inn(تفلیس)هتل Ivarea inn
5,740,000
4,510,000
 
3,190,000
4,220,000
Lm club(تفلیس)هتل Lm club (BB)
5,850,000
4,620,000
 
3,190,000
3,940,000
Margo placa(تفلیس)هتل Margo placa
5,850,000
4,680,000
 
3,190,000
4,500,000
city center(تفلیس)هتل city center (BB)
6,130,000
4,730,000
 
3,190,000
4,500,000
cron palace(تفلیس)هتل cron palace (BB)
6,860,000
5,010,000
 
3,190,000
4,500,000
Gremi(تفلیس)هتل Gremi (BB)
7,170,000
5,110,000
 
3,190,000
3,660,000
Astoria Ameri(تفلیس)هتل Astoria Ameri
7,200,000
5,130,000
 
3,190,000
4,780,000
kalasi(تفلیس)هتل kalasi
6,410,000
5,180,000
 
3,190,000
4,780,000
Ramada(تفلیس)هتل Ramada
7,530,000
5,290,000
 
3,190,000
5,060,000
Adamo(تفلیس)هتل Adamo
7,700,000
5,410,000
 
3,190,000
5,060,000
Avenue/colombi(تفلیس)هتل Avenue/colombi
7,950,000
5,500,000
 
3,190,000
4,570,000
preference(تفلیس)هتل preference (BB)
8,370,000
5,850,000
 
3,190,000
5,340,000
holiday inn(تفلیس)هتل holiday inn
8,650,000
5,850,000
 
3,190,000
5,060,000
iota(تفلیس)هتل iota
10,050,000
6,580,000
 
3,190,000
5,900,000
Beltmore(تفلیس)هتل Beltmore (BB)
12,010,000
7,530,000
 
3,190,000
7,020,000
Wyndham(تفلیس)هتل Wyndham
10,780,000
7,590,000
 
3,190,000
5,740,000
هتل قیمت به تومان

eurasia(تفلیس)هتل eurasia (BB)

یک تخته 3,730,000
دو تخته 3,390,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LE GRANDE(تفلیس)هتل LE GRANDE

یک تخته 4,060,000
دو تخته 3,550,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Satori(تفلیس)هتل Satori

یک تخته 4,290,000
دو تخته 3,670,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,435,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Guru/sky Georgia(تفلیس)هتل Guru/sky Georgia

یک تخته 4,510,000
دو تخته 3,780,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

gng(تفلیس)هتل gng (BB)

یک تخته 4,730,000
دو تخته 3,890,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

g&g(تفلیس)هتل g&g

یک تخته 4,850,000
دو تخته 3,950,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TOSCANO(تفلیس)هتل TOSCANO

یک تخته 5,180,000
دو تخته 4,120,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Primavera/ Tbilisi Tower(تفلیس)هتل Primavera/ Tbilisi Tower

یک تخته 5,570,000
دو تخته 4,340,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dolabauri/ Redline(تفلیس)هتل Dolabauri/ Redline

یک تخته 5,740,000
دو تخته 4,400,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ivarea inn(تفلیس)هتل Ivarea inn

یک تخته 5,740,000
دو تخته 4,510,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,220,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lm club(تفلیس)هتل Lm club (BB)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 4,620,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,940,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Margo placa(تفلیس)هتل Margo placa

یک تخته 5,850,000
دو تخته 4,680,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

city center(تفلیس)هتل city center (BB)

یک تخته 6,130,000
دو تخته 4,730,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

cron palace(تفلیس)هتل cron palace (BB)

یک تخته 6,860,000
دو تخته 5,010,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Gremi(تفلیس)هتل Gremi (BB)

یک تخته 7,170,000
دو تخته 5,110,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 3,660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Astoria Ameri(تفلیس)هتل Astoria Ameri

یک تخته 7,200,000
دو تخته 5,130,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,780,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

kalasi(تفلیس)هتل kalasi

یک تخته 6,410,000
دو تخته 5,180,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,780,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada(تفلیس)هتل Ramada

یک تخته 7,530,000
دو تخته 5,290,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,060,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Adamo(تفلیس)هتل Adamo

یک تخته 7,700,000
دو تخته 5,410,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,060,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Avenue/colombi(تفلیس)هتل Avenue/colombi

یک تخته 7,950,000
دو تخته 5,500,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 4,570,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

preference(تفلیس)هتل preference (BB)

یک تخته 8,370,000
دو تخته 5,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,340,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

holiday inn(تفلیس)هتل holiday inn

یک تخته 8,650,000
دو تخته 5,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,060,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

iota(تفلیس)هتل iota

یک تخته 10,050,000
دو تخته 6,580,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Beltmore(تفلیس)هتل Beltmore (BB)

یک تخته 12,010,000
دو تخته 7,530,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 7,020,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Wyndham(تفلیس)هتل Wyndham

یک تخته 10,780,000
دو تخته 7,590,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 3,190,000
کودک 12-6 5,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی، بلیط رفت و برگشت، لیدر فارسی زبان،اقامت در هتل
توضیحات

 

1- نرخ کودک 2 سال 590000تومان میباشد.

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

3_ پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد میباشد.

 

درخواست رزرو